חומרי הדרכה
 
בניית אתרים

מדיטציה:  מבוא כללי, הסברים  והרציונל לתרגול  מדיטציה  (באנגלית)  

                          חלק  1  מ - 5   

מדיטציה:  מבוא כללי, הסברים  והרציונל לתרגול  מדיטציה  (באנגלית)  

                          חלק  2  מ - 5   

מדיטציה:  מבוא כללי, הסברים  והרציונל לתרגול  מדיטציה  (באנגלית)  

                          חלק  3  מ - 5   

 מדיטציה:  מבוא כללי, הסברים  והרציונל לתרגול  מדיטציה  (באנגלית)  

                          חלק  4  מ - 5  

מדיטציה:  מבוא כללי, הסברים  והרציונל לתרגול  מדיטציה  (באנגלית)  

                          חלק  5  מ - 5   

הדגמה (אחת מני רבות) להנחיות לתרגול  מדיטציה  (Chakra Meditation) (באנגלית)  

 

 

בניית אתרים