הרהורים על
 
בניית אתרים

 הצורך בשינוי פארדיגמות בחינוך

מורכבות הבעיות הפוליטיות, החברתיות והכלכליות אתן אנו מתמודדים במאה העשרים ואחת מחייבת אותנו לשנות את תפיסת המציאות הקיימת (=פארדיגמות) ואת דפוסי החשיבה שעוצבו במאה הקודמת.  להלן סקירה ממצה המאירה את הנושא בדרך מרתקת.

  

בניית אתרים