הנחיות מפגשים / הרצאות
 
"מעגלי למידה"
 
מפגשי למידה פעילה, חוויתית, כחלק מפעילות למידה ארגונית שוטפת ו/או כהשלמה לפעילויות רווחה המתקיימות בארגון.
במפגשים  מתבצע שילוב מעניין  של תשומות תאורתיות מרתקות, שיחות, דיונים, והפעלות בקבוצות קטנות ו/או במליאה, כשהכוונה ליישם את התובנות שהועלו  בחיי היום יום.   
נושאי המפגשים, משכם, תדירותם, מספר והרכב המשתתפים נעשה במשותף עם נציגי הארגון בהתאם למטרות, ליעדים ולתקציב.
בניית אתרים