חכמת חיים
 
בניית אתרים

שתי תולעים

שתי תולעים נפגשות על גזע העץ אחת עולה, השנייה יורדת. התולעת היורדת אומרת לתולעת העולה: " חבל על זמנך, למעלה אין בכלל פירות.... " משיבה לה התולעת העולה: "כשאגיע לשם יהיו".

בניית אתרים