פיתוח וגיבוש צוותי ניהול
 
צוותי הנהלה

בכל צוות, ובצוותי הנהלה במיוחד קיימים שני רובדים עיקריים:
הרובד התכני, המוצהר, הגלוי, הידוע, הרציונאלי המופיע ב"סדר היום" של ישיבות ההנהלה.
הרובד התהליכי, המוצנע, המוסתר, במקרים רבים אפילו אינו מודע, אינו רציונאלי ואינו מופיע במסמכים. ברובד משמעותי זה, ממעטים לגעת, להתמודד, הן מחוסר מודעות ובעיקר מחוסר כלים אופרטיביים.
איכות קבלת ההחלטות ובעיקר הסיכוי והיכולת לממשן תלויה בניהול שני רובדים אלה.

הליווי התהליכי: מתבצע במהלך ישיבות ובדיונים שוטפים, הטכניקות השונות והמגוונות המופעלות במפגשים אלה מזרזות את תהליכי גיבוש הצוות ומשביחות את איכות קבלת ההחלטות ומגדילות את ההסתברות למימושן המוצלח.

 

 

  

בניית אתרים