פיתוח וגיבוש צוותי ניהול
 
צוותי פרוייקט  

קיימות מתודולוגיות, טכניקות ושיטות עבודה חדשות בניהול פרוייקטים  ומספרן הולך וגדל.
במקרים רבים, מסתבר, כי היישום הינו תהליך  אנושי מורכב ואינו מביא את התוצאות הצפויות.

תהליך הטמעה אפקטיבי מחייב שילוב של המימד הטכני, המשימתי, המתמקד במה נכון וצריך לעשות, ע"י מומחי תוכן בניהול פרוייקטים, עם המימד האנושי המונחה ע"י בעלי ידע ונסיון בהובלת תהליכי שינוי התנהגות ברמה האישית, הצוותית והארגונית. 

בניית אתרים